Skola24 är ännu inte anpassad för den webbläsare du nu använder. I dagsläget kan Skola24 användas med Internet Explorer, Firefox, Chrome samt Safari.

Underhållsarbete 9-10 oktober 2015-09-24
Ett underhållsarbete kommer att genomföras från den 9:e Oktober kl. 17:00 till den 10:e Oktober kl. 17:00. Under denna tid kommer Skola24 inte att vara tillgängligt.